Główni organizatorzy

Głównymi organizatorami XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych są:

Pełni kultury    

Partnerzy