Główni organizatorzy

Głównymi organizatorami XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych są:

Pełni kultury    

Partnerzy