Tydzień Osób Niepełnosprawnych

Główni organizatorzy

Głównymi organizatorami XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych są:

Pełni kultury